Y.G HAT TOPRAKLAMA TEÇHİZATI EMGE EG-32

Y.G HAT TOPRAKLAMA TEÇHİZATI   EMGE  EG-32

ENERJİLİ ORTAMDA İŞLEM YAPMAYINIZ, ÖNCE ENERJİYİ KESİNİZ.

Y.G HAT TOPRAKLAMA TEÇHİZATI   EMGE  EG-32         

      ENERJİLİ ORTAMDA İŞLEM YAPMAYINIZ, ÖNCE ENERJİYİ KESİNİZ.

TANIMI

Orta Gerilim Hatlarda 36kV Kadar yapılacak çalışmalarda, hattın geçici olarak faz-faz ve faz -toprak arasını kısa devre eden güvenlik teçhizatıdır.

ÇALIŞMASI

EG-32 Hat Topraklama Teçhizatı kullanmadan önce, OG İzole Eldiven,Çizme ve/veya Ayakkabı ile Baretinizi takınız.YG Kontrol Kalemi ile enerjinin kesildiğinden emin olunuz. Deşarj Stankası kullanınız. Yukarda belirtilen işlemleri eksiksiz yaptıktan sonra ,Teçhizatın Klipslerini her fazına takınız ve Klipslerin branşman iniş kablosu ile birleşik 3 Fazını kısa devre ediniz.İniş Kablosunu da topraklama kazığına bağlayarak, hattın 3 fazını da topraklayınız.Bu koruma ,çalışılan bölgenin her iki tarafından yapılmalıdır.

Hat Topraklanırken önce topraklama mengenesini, sonra Klipsleri takınız.Hatta bakım bittikten sonra önce faz Klipslerini sonra Toprak mengenesini çıkarınız. Hatta çalışırken yanlış manevralarla hatta gerilim verilmesine karşı enerjinin geliş yönünde bir topraklama teçhizatı yeterli ise de ,iklim şartlarına göre atmosferik gerilim tehlikesine ve /veya ters beslemeye karşı diğer yönden de ikinci bir topraklama yapılarak can emniyeti sağlanmasında fayda vardır.

KULLANMA

Teçhizatı hatta bağlamadan, teçhizat devresi üzerindeki bütün vidalı irtibatlar kontrol edilerek gevşeyen varsa sıkılmalıdır.

Çalışma bölgesinin baş ve son tarafından olmak üzere topraklama kazığı kablo boyunun yeteceği mesafede uygun bir zemine çakılır.Makaradaki kablo açılarak kablonun serbest ucu Topraklama Mengenesi ile topraklama kazığına sıkıca bağlanır,sonra Stankaya klips başlığı takılır. Klipslerin ağızları hattın altına gelecek şekilde tutularak,aşağıdan itmek sureti ile klipsler hatta takılır.

Hatta takılan klips kendiliğinden stanka başlığından çıkarak hat üzerinde kalır.

Üç klips de bu şekilde takıldıktan sonra hat kısa devre edilmiş ve topraklanmış olur.

Hat topraklandıktan sonra üzerinde çalışma yapılır.Çalışma bitince yine Stanka başlığındaki saplamalar klips deliğine takılarak klipsler aşağı doğru çekilir,Klipsler hattan çıkar ve başlık üzerinde kalır,daha sonra Toprak Mengenesi çıkarılır.Bu suretle muhtemel Statik Gerilim tehlikesizce deşarj edilir.Teçhizat hattan ayrıldıktan sonra hat servise alınır.

Teçhizatın Fazlar arası kablosu 2mt 16mm2 flex. şeffaf izoleli kablolu,İniş Kablosu 16mt  16mm2 flex. kablolu olup,Yüksek Gerilim Hatlarına yetişecek miktardadır.İsteğe göre faz arası ve iniş kablosu boyu artırılabilir.Klipsler 3-22mm çapındaki hatlara takılabilecek tarzdadır. (1/0,3/0,477MCM iletkene uygundur)

Stanka 6-36kV arasında kullanılır,tam boyu açık halde 2m'dir.

Topraklama kazığı 1m boyunda ,ucu sivri  S19'luk 6 köşeli galvanizli çelikten

 üretilmeli ve en az 0.065m2 yüzeyli olmalı ve çadır çanta içinde verilmelidir.

Topraklama teçhizatının konulacağı sandık galvanizli veya elektrostatik toz  fırın

 boyalı kilitlenebilir çantada olmalıdır.

MUHAFAZA

Kablo ve Stankaların  Güneş ışığında açıkta bırakılmaması pas ve neme karşı rutubetsiz yerde kendi ambalajında korunması gerekir

Cihazın raf ömrü ,Rutubetsiz yerde saklamak koşulu ile 5 Yıldır.

Teçhizatın ağırlığı 16Kg

TEÇHİZATIN KONTOLÜ

Her Kullanımdan Önce, yukarda belirtilen işlemler sırasına göre kontrol edilmelidir.

Felx. kablosunun zarar görüp görmediği kontrol edilmelidir.Kopuk kablolu Teçhizat kullanılmamalıdır.

Teçhizatın vidalı aksamları her kullanımdan önce kontrol edilmeli, sıkıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Stankasının çatlak olup olmadığı ve ıslaklığı kontrol edilmelidir.

Teçhizat Sac Çanta içinde, Stankası Bez Çadır içinde muhafaza edilmelidir.

Teçhizat, Bu konuda eğitim almış ve Uzman Personel tarafından kullanılmalıdır.

alganlar@alganlarelektrik.com

www.alganlarelektrik.com

 

 

 

 

5 126
ALGANLAR ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ.